Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.polkidrewniane.pl

 

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.polkidrewniane.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE  

Do każdego zakupu dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura bez vat.Nie wystawiam faktur vat.

 

 1. Płatność za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem  wymagana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia.Pobranie dotyczy 80 % wartości zamówienia płatne kurierowi przy odbiorze towaru.

 

 

 • Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.polkidrewniane.pl  i realizowane są  w kolejności ich składania.
 • Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie kwestionariusza zamówienia przez Zamawiającego na stronie internetowej oraz akceptacja regulaminu, co wiąże się z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
 • Ceny przedstawione na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Odnoszą się one do jednej sztuki towaru i w każdej chwili mogą zostać zmienione.
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla obydwu stron w momencie złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej  od 2 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania kwoty na koncie .
 • Koszty przesyłki kurierskiej zamówionego towaru ponosi Kupujący.
 • Kupujący wybierając formę płatności jako przelew bankowy powinien dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 17102034530000820201759075  , prowadzonym przez Bank PKO BP  SA.
 • Koszt przesyłki kurierskiej podany jest na stronie w zakładce "Dostawa i płatność".  Podczas składania zamówienie klient wybiera formę i koszt przesyłki. 
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 • Zdjęcia oferowanych towarów to ilustracje poglądowe i mogą nieznacznie  różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.
 • Towary udostepnione na stronie internetowej są towarami nowymi.
 • Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej, w szczególności katalogi, foldery, broszury, a także inne  informacje  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty ze strony Zamawiającego oraz zawarcia umowy.

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO RELAIZACJA

 • Poprzez stronę www.polkidrewniane.pl sklep internetowy przyjmuje zamówienia.
 • Wybór towaru dokonuje się poprzez dodanie przez Zamawiającego wybranego towaru bądź towarów do Koszyka.
 • Po wybraniu pożądanego towaru i umieszczeniu go w koszyku należy poprawnie wypełnić formularz, co równa się ze złożeniem zamówienia.
 • Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie realizowany.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wybranego przez siebie towaru lub towarów wiążącej obie strony transakcji  oraz musi zostać poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Złożenie przez Zamawiającego oferty kupna towaru bądź towarów nie jest równoznaczne z jej przyjęciem przez www.polkidrewniane.pl. Podmiot prowadzący nie ma obowiązku przyjęcia oferty jak również może odmówić realizacji zamówienia bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Zamawiający może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie: tel. kom.: +48, 511256979
 • Zamówienie będzie realizowane w chwili  otrzymania przez www.polkidrewniane.pl od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, akceptacją Regulaminu oraz wpływu kwoty na konto.
 • Klient ma obowiązek sprawdzić warunki zamówienia, dane adresowe, cenę towaru i termin realizacji poprzez kliknięcie linka z potwierdzeniem zamówienia. Jeżeli klient nie potwiedzi zamówienia oznacza to, iz nie akceptuje warunków umowy i rezygnuje z jej realizacji.
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Będą one realizowane w dni powszednie od 8.00 do 14.00.  Zamówienia po godzinie 14 w dni powszednie, niedziele oraz świeta będą realizowane od rana następnego dnia.
 • W przypadku gdy przelew nie zostanie zrealizowany w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie to nie zostanie zrealizowane.
 • Tarmin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do jego realizacji. Nie wliczony jest czas dostawy realizowany przez firmę kurierską.
 • W sytuacji gdy Sprzedający nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, lub w przypadku niemożności dotrzymania wyżej wymienionych terminów, Sprzedający ma obowiązek poinformowania o tym Zamawiającego zaraz po otrzymaniu formularza zamówienia.
 • Klient może sprawdzać status swojego zamówienia klikając na link podany podczas zamówienia.

 

FORMY PŁATNOŚCI, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 • Klient może dokonać płatności za zamówienie w jeden ze sposobów:
 1. Przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego, numer konta:  17102034530000820201759075 PKO BP. SA.
 2. Płatność gotówką- przy osobistym odbiorze.  33-330 Grybów ul. zdrojowa 71
  1. Płatność za pobraniem. W przypadku płatności za pobraniem  wymagana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia.Pobranie dotyczy 80 % wartości zamówienia płatne kurierowi przy odbiorze towaru.
 • W przypadku wybrania płatności w formie przelewu za dzień zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. Dopiero po tym momencie towar jest wysyłany Kupującemu.
 • Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej od 2 do 10 dni roboczych , na adres podany przez Kupującego.
 • Koszty przesyłki kurierskiej zamówionego towaru ponosi Kupujący, są one wyszczególnione podczas składania zamówienia.
 • Całkowity koszt zamówienia jest podany do wiadomości Kupującego przed akceptacją zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są  na terytorium Polski.
 • Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 21 złotych.

 

REKLAMACJA TOWARU

 • Reklamacje dotyczące sprzedanego towaru winny być składane przez Kupującego w formie pisemnej oraz będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia.

 • Nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do złożonej reklamacji w terminie wskazanym powyżej nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

 • W razie reklamacji, należy skontaktować się ze sklepem lampyzdrewna.pl opisując przyczyny reklamacji i ustalając sposób dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy.

 • Reklamacja powinna także określać zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od firmy.

 • Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówiony towar należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy opakowanie nie uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu przesyłki kurier ma obowiązek sporządzić odpowiedni protokół, zaś Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

 • Pomimo spisania protokołu szkody wraz z kurierem prosimy także o zawiadomienie  firmy www.polkidrewniane.pl o tej okoliczności  na numer: 511256979 .Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

 

ZWROT TOWARU I GWARANCJA

 • Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres:  ul. Zdrojowa 71, 33-330 Grybów.W przypadku nie odebrania towaru przez Zamawiającego,koszty przesyłki kurierskiej ponosi Kupujący.
 • W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz lampyzdrewna.pl podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odesłanie towaru przez Klienta za pobraniem nie będzie akceptowane. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe. 
 • Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 
 • Każdy towar dostepny w sklepie posiada  roczną gwarancję.
 • Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGI KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od 30.07.2014 r.
 • Jakiekolwiek spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. Gdy jednak nie dojdzie do porozumienia spór będzie rozstrzygał właściwy sąd.
 • W sprawach  nieuregulowanym niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.